Inhoud
  - Startpagina
  - FAQ
 


Veel gestelde vragen:

 

 

Waarom zijn er voertuigen met verschillende striping (oranje/blauw of alleen blauw of wit)?

Heeft de webmaster de op de site geplaatste foto's ook in een groter formaat?

Waarom is de site af en toe niet bereikbaar?

 

 

 


!

 

Waarom zijn er voertuigen met verschillende striping (oranje/blauw of alleen blauw of wit)?

Sinds 1993 zijn er in Nederland 25 regiokorpsen en het Korps Landelijke Politiediensten opgericht. Hiermee verviel de Rijkspolitie en de Gemeentepolitie. Na deze reorganisatie zijn alle opvallende dienstvoertuigen van de verschillende regiokorpsen uitgevoerd met de nieuwe huisstijl; de nieuwe oranje/blauwe striping. 

Tevens is deze huisstijl te zien bij de Koninklijke marechaussee, ambulances, de brandweer en diverse andere hulpverleningsdiensten.

Enkele jaren later wilde men meer 'blauw' op straat zien. Meer herkenbaar politiepersoneel om de veiligheid op straat te verbeteren. Dit hielt in dat er meer personeel moest komen wat natuurlijk niet zo maar kan. Diverse regio's hadden hierop een trucje bedacht; De verschillende regio's hadden voertuigen in hun wagenpark die niet als politievoertuig te herkennen waren. Denk hierbij aan voertuigen van ondersteunende diensten zoals voertuigen van de technische recherches, voertuigen van bode's enz. Deze politiemensen waren wel op straat aanwezig maar men zag ze niet. Hierop besloot men deze voertuigen ook te voorzien van de nieuwe striping. Maar om deze voertuigen te onderscheiden van de voertuigen bestemd voor de noodhulp werd de striping slechts in 1 kleur aangebracht. 

Zo worden ook deze politiemensen zichtbaar op straat en lijkt het alsof er meer 'blauw' op straat aanwezig is.


!

 

Heeft de webmaster de op de site geplaatste foto's ook in een groter formaat?

Nee. De webmaster ontvangt alle foto's op verschillende formaten. Om ruimte op de site te besparen worden deze foto's verkleind. De originele foto wordt verwijderd.


 

Waarom is de site af en toe niet bereikbaar?

De site is gemaakt vanuit een hobby. De hosting van de site kost geld. De webmaster heeft gekozen voor een pakket van een bepaalde waarde die redelijk betaalbaar is. Hieraan is een bandwijdte gekoppeld die soms niet helemaal toereikend is. Indien er veel bezoekers zijn dan kan deze bandwijdte overschreven worden waardoor de site niet meer bereikbaar is. Meestal is dit tot het einde van een maand. In de nieuwe maand is de site weer on-line. Opschalen naar een hoger pakket kost extra geld waardoor de hobby ook duurder wordt.


!

!

!!