Politievoertuigen.nl

 
Inhoud 
Koninklijke Marechaussee

 
  - Startpagina
 

   - Bova Touringcar

   - CitroŽn Berlingo

   - DAF

   - Fiat Seicento
   - Ford
   - Iveco
   - Landrover

   - Mercedes-Benz

   - Mitsubishi SpaceStar
   - Nekaf Jeep
   - Nissan Patrol
   - Opel

   - Peugeot

   - Seat Ateca

   - Toyota

   - Volkswagen
   - Volvo
   - White M3A1
 

   - Pantservoertuigen: 
    
Zie Mobiele Eenheid
 

Inhoud

Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee (KMar), voluit Het Wapen der Koninklijke Marechaussee, is een politieorganisatie met militaire status en is een van de vier krijgsmachtdelen van de Nederlandse krijgsmacht.

De taken en bevoegdheden van de marechaussee strekken zich uit tot buiten de militaire organisatie en ongeveer 95% van het personeel wordt ingezet voor civiele politietaken. Hoever die bevoegdheden gaan was tot medio 2007 inzet van discussie. Door een wetswijziging (Politiewet) is daaraan een einde gekomen.

De besturing van de Koninklijke Marechaussee kenmerkt zich door een scheiding tussen gezag en beheer. Het beheer over de Koninklijke Marechaussee berust bij de Minister van Defensie en het gezag over de Koninklijke Marechaussee wordt uitgevoerd door de gezagsdrager die verantwoordelijk is voor de betreffende taak. Zo worden de vreemdelingentaken en beveiligingstaken uitgevoerd voor Justitie Ministerie van Justitie (MinJus), heeft het OM de leiding over de opsporingsonderzoeken en is de lokale burgemeester en BZK Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties verantwoordelijk voor de handhaving van de Openbare orde en Veiligheid uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee.

 
!

!

!

!

!