Politievoertuigen  

 > HOME

 > CONTACT

 > LINK

 > ONBEKENDE FOTO

 > NIEUWS

 > FOTO'S

 > GEZOCHT
 > FAQ

 > DISCLAIMER

   
  
NIEUWSTE FOTO'S
  
  15-11-2023
  
  De webmaster is afhankelijk
  van ingezonden materiaal en
  zijn vrijetijd. Updates van de
  site verschijnen daardoor
  onregelmatig. 

  Er zijn nu 11873 foto's geplaatst.

  Kijk hier voor nieuwe foto's >>

 

 
   
  
DRINGEND VERZOEK!
  
©

   Graag alleen zelfgemaakte
  foto's opsturen.
Geen foto's die
  zijn gevonden op internet. Dit
  ivm copyright. Ik krijg helaas
  veel mails van mensen die hun
  eigen foto zien met daarbij een
  andere naam.


  Lees verder >>

 

  
   GEZOCHT

Lees verder >>
 

Zoekt u naar een foto van een speciaal politievoertuig? Deze site helpt u met zoeken!

 
HOME
 
NIEUWS FOTO'S GEZOCHT FAQ DISCLAIMER

  

 Welkom op de site Politievoertuigen.nl 

Dit is de site voor foto's van het wagenpark van de Nederlandse politie, de Koninklijke Marechaussee, de voormalige politiekorpsen en diverse andere aanverwante voertuigen.

 

 


Na een lange tijd zijn er weer enkele foto's geplaatst op de site. Ik hoop vanaf nu weer regelmatig nieuwe foto's te kunnen plaatsen. 

Vanwege de lange tijd dat ik niet aan de site hebt gewerkt lukt het mij momenteel niet om mails te ontvangen of te verzenden. Hier wordt hard aan gewerkt. 


 

 
TOMS MODELAUTO'S
Groot in Miniaturen!
Ook voor uw politie miniaturen

    
NU TE BESTELLEN !
 


Klik hier voor meer politieminaturen  > > 
 

 

 
ALGEMENE VERKEERSDIENST RIJKSPOLITIE
Prachtig archief van de voormalige Algemene Verkeersdienst der Rijkspolitie vol foto's en documenten. 
WWW.RIJKSPOLITIE.NL

    

 


 
Nationale Politie

  FOTO'S

In Nederland is per 1 januari 2013 de Nationale Politie ingericht. Het is een korps dat bestaat uit tien regionale eenheden, één landelijke eenheid en een landelijke concerndienst waarin de ondersteunende afdelingen zijn ondergebracht. Dit ene korps vervangt alle voormalige politiekorpsen en -diensten.
  


 
Koninklijke
  Marechaussee

  FOTO'S

De Koninklijke Marechaussee (KMar), voluit Het Wapen der Koninklijke Marechaussee, is een politieorganisatie met militaire status, beheerd door de minister van Defensie en is een van de vier krijgsmachtdelen van de Nederlandse krijgsmacht.

    

 


 
Mobiele Eenheid
  FOTO'S

Mobiele Eenheid (ME), is een eenheid van de Nederlandse politie waarvan de primaire taak het voorkomen of bestrijden van verstoring van de openbare orde is en wordt ook wel oproerpolitie genoemd.

   

 


 
Motoren
  FOTO'S


Een politiemotor wordt voornamelijk gebruikt als surveillancevoertuig of voor begeleidingen in het verkeer. Hier is een overzicht te vinden van diverse motoren. 


 
Regiopolitie
 
FOTO'S

Van 1993 tot 1 januari 2013 was de politie in Nederland opgedeeld in 25 regiokorpsen en een Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD). Een regio bestond uit een aantal districten. Elk district bestond uit een aantal lokale eenheden (basiseenheden of wijkteams). 


 
Korps Landelijke
  Politiediensten

 
FOTO'S

Van 1993 tot 1 januari 2013 kende  de Nederlandse Politie het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD).

 

 


 
Gemeentepolitie
 
FOTO'S

In Nederlandse gemeenten die 25.000 of meer inwoners hadden, bestond er tussen 1945 en 1993 de zogenaamde Gemeentepolitie. Naast de gemeentepolitie bestond de landelijke Rijkspolitie. 


 
Rijkspolitie
 
FOTO'S

Het Korps Rijkspolitie was van 1945 tot 1993 een onderdeel van de Nederlandse politie dat politietaken uitvoerde in gemeenten die geen eigen Gemeentepolitie hadden. Het korps stond onder de bestuurlijke leiding van de minister van Justitie en was vooral te vinden in de kleinere gemeentes.
 

 

 


 
Algemene
  Verkeersdienst
  (AVD)
 
FOTO'S

De bewakers van de autosnelwegen in het hele land. Bij deze bewaking waren cruciale rollen toebedeeld aan het berichtencentrum en aan de alarmcentrale in Driebergen van waaruit de RP-wachtmeesters naar ongevallen, files of misdrijven werden gestuurd.

  

 


 
Scheepvaart
 
FOTO'S

De waterpolitie is een onderdeel van de Nederlandse politie en voert politietaken uit op (voornamelijk) de doorgaande vaarwegen en ruime wateren (in Nederland).
  


 
Luchtvaart
 
FOTO'S

De luchtvaartpolitie houdt controles vanuit de lucht met helikopters en kleine vliegtuigjes. De luchtvaartpolitie zorgt voor een helikopterview, luchtfoto’s en videobeelden bij bijvoorbeeld grote evenementen, demonstraties, opsporing van vermiste personen en roof- overvallen. De Luchtvaartpolitie is ook verantwoordelijk voor de handhaving van de luchtvaartwetten.
  


 
Diversen
 
FOTO'S

In deze rubriek vind je vreemde voertuigen, fietsen, scooters en diverse andere situaties van politievoertuigen terug.  


 
Douane
 
FOTO'S

De douane is een overheidsdienst belast met de handhaving van de douanewetgeving in een land. Te denken valt hierbij aan het bestrijden van smokkel en het innen van invoerrechten. 


  Buitenland
 
FOTO'S


In deze rubriek vind je foto's van politievoertuigen vanuit de hele wereld. 

 
  E-mail: info@politievoertuigen.nl            Internet: www.politievoertuigen.nl             Webmaster: Peter Doets